Игри

Информация за страница Счетоводна къща

   Дали да се наеме счетоводител или счетоводна къща често пъти е въпрос, който с пълно основание измъчва собствениците на различни компании. Всички те, независимо в коя сфера развиват бизнес, имат нужда от регулаторен орган, който да следи за отчетите, балансите и цялостното финансово състояние през годината. Разбира се, анализи с финансов характер се правят постоянно, но все пак ако наетият за длъжността персонал не отговаря на очакванията или още по-лошо – склонен е към манипулации и подправяне на документи, фирмата няма как да просперира. За да се разбере дали къщата от типа счетоводна е добра опция или по-скоро вариант, който е за пропускане, трябва да се направи съпоставка между отделен счетоводител и къща. На първо място много счетоводители работят сами и на частна практика, следователно тарифите им за извършваните от тях услуги са високи. От друга страна къщите не предлагат нищо кой знае колко по-различно, но на достъпни условия.

    За новостартиращите фирми е далеч по-изгодно да наемат счетоводна къща, като именно споменатият вече фактор цена е това, което има значение. Тъй като компанията е още неутвърдена в бранша, няма как на такъв етап от развитието си да прави обороти, достатъчни да покриват най-спешните и наложителни разходи. Преди обаче да се обърнем към дадена такава къща за съдействие, на всяка цена трябва да се проучат нейното реноме и репутация. С други думи, дали и още хора са се възползвали от нея преди и какво им е мнението като цяло. Друг начин, по който можем да проверим дали една къща за счетоводство е добра в работата си, е като се допитаме до нейните служители за различни въпроси с финансово – отчетен характер. Ако отговорите са задоволителни и от тях личи професионализъм, а не колебания и объркване, то тогава почти сигурно сме на верния път. Необходимо е да се подчертае важността на още един фактор, а именно – установяването на коректни и дълготрайни отношения с дадена къща. Ето защо ако такива възникнат още в ранен етап, това може да изиграе решаваща роля за последвалото развитие на фирмата. Пропускането на тази подробност може да ни изиграе лоша шега.

     Ако наемем дадена счетоводна къща още в старта на компанията си и работим само с нея, това ще ни спести доста време и усилия, които са неизбежни при смяната на нейните услуги с тези на друга компания. Освен това тази къща винаги ще е в крак с промените и дейностите на компанията, а в днешно време факторът време е един от най-важните за всеки бизнес. Това е причина, точно поради която много собственици на компании залагат на този принцип и като цяло са редки случаите на недоволство или на неоправдани очаквания впоследствие. Адекватните съвети и консултации в хода на различните сделки или обсъждания също са фактор с решаващо значение за успеха на компанията, ето как много неща зависят именно от кадърността на наетия счетоводител. Тази дейност е широко разпространена, а всяка година много студенти решават да следват висше образование, свързано със счетоводство, управление на финанси и контрол.

eXTReMe Tracker